A-01-24

  • Loại nhà ở : căn hộ chung cư
  • Căn hộ số :  24                             Tầng : 1                   Block : A
  • Diện tích sàn xây dựng căn hộ : 151.24 m2
  • Diện tích sử dụng căn hộ : 138.03 m2
  • Hợp đồng số :
  • Trang thái :

Xem thêm

A-12-06

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.