Trang chủ / Uncategorized

Uncategorized

C-07-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-07-28 Block:C                       Tầng: 07                  Căn hộ số: 28 Diện tích sàn …

Chi tiết »

C-11-08

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-11-08 Block: C                       Tầng: 11                    Căn hộ số: 08 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-11-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-11-16 Block:C                       Tầng: 11                 Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-22

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-22 Block:C                       Tầng:16                  Căn hộ số:22 Diện tích sàn xây dựng căn …

Chi tiết »

C-09-20

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-09-20 Block:C                       Tầng:09                  Căn hộ số:20 Diện tích sàn xây dựng căn …

Chi tiết »

C-07-22

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-07-22 Block:C                       Tầng:07                  Căn hộ số: 22 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-18-01

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8 Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-18-01 Block: C                        Tầng: 18                Căn hộ số: 01 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-15-12

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8 Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-15-12 Block: C                        Tầng: 15                Căn hộ số: 12 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »