Trang chủ / Uncategorized

Uncategorized

A-14-02

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-14-02 Block: A         Tầng: 14      Căn hộ số: 02 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-18-05

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-05 Block: A         Tầng: 18       Căn hộ số: 05 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-12A-08

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12A-08 Block: A         Tầng: 12A       Căn hộ số: 08 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70 m2 …

Chi tiết »

A-11-23

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-23 Block: A         Tầng: 11       Căn hộ số: 23 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-11-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-27 Block: A         Tầng: 11       Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-17-03

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-03 Block: A         Tầng: 17       Căn hộ số: 03 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-11-07

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-07 Block: A         Tầng: 11       Căn hộ số: 07 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

A-15-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-15-15 Block: A         Tầng: 15       Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

C-06-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: C-06-16 Block: C         Tầng: 06       Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 73.15 m2 …

Chi tiết »

A-17-14

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-14 Block: A         Tầng: 17       Căn hộ số: 14 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 …

Chi tiết »