Trang chủ / Uncategorized

Uncategorized

A-17-26

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-26 Block: A        Tầng: 17    Căn hộ số: 26 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-17-17

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-17 Block: A        Tầng: 17    Căn hộ số: 17 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 Diện …

Chi tiết »

A-18-04

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-04 Block: A        Tầng: 18    Căn hộ số: 04 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-18-14

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-14 Block: A        Tầng: 18    Căn hộ số: 14 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

ĐẶNG VĂN ANH VIỆT Phó Giám đốc Điện thoại: 0903 189 179 Email: vietdang@ptcons.com

Chi tiết »

TĂNG HỮU LỢI Phó Giám đốc Điện thoại: 0938 531 778 Email: loitang@ngoclong.org

Chi tiết »

NGUYỄN TẤN DŨNG Giám đốc Điện thoại: 0903615628 Email: dungnguyentan@ngoclong.org  

Chi tiết »

A-14-03

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-14-03 Block: A        Tầng: 14    Căn hộ số: 03 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-12A-29

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12A-29 Block: A        Tầng: 12A    Căn hộ số: 29 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 80.22 m2 …

Chi tiết »

A-15-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-15-28 Block: A        Tầng: 15    Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »