Trang chủ / Uncategorized

Uncategorized

HOÀNG VŨ Phó Tổng Giám đốc Điện thoại: 0982 141 024 Email: vu97hoang@gmail.com

Chi tiết »

NGUYỄN VĂN TÙNG Phó Tổng Giám đốc Điện thoại: 0903809767 Email: tungkts92@yahoo.com.vn

Chi tiết »

A-12-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12-28 Block: A        Tầng: 12    Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-16-08

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-16-08 Block: A        Tầng: 16    Căn hộ số: 08 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 …

Chi tiết »

A-12-18

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12-18 Block: A        Tầng: 12    Căn hộ số: 18 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

A-17-11

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-11 Block: A        Tầng: 17    Căn hộ số: 11 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-17-26

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-26 Block: A        Tầng: 17    Căn hộ số: 26 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-17-17

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-17 Block: A        Tầng: 17    Căn hộ số: 17 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 Diện …

Chi tiết »

A-18-04

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-04 Block: A        Tầng: 18    Căn hộ số: 04 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-18-14

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-14 Block: A        Tầng: 18    Căn hộ số: 14 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »