Trang chủ / Uncategorized (page 3)

Uncategorized

A-12-01

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12-01 Block: A         Tầng: 12    Căn hộ số: 01 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-18-26

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-26 Block: A         Tầng: 18    Căn hộ số: 26 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-11-11

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-11 Block: A         Tầng: 11    Căn hộ số: 11 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-19-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-19-15 Block: A         Tầng: 19    Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

A-18-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-16 Block: A         Tầng: 18    Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 …

Chi tiết »

A-12-10

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12-10 Block: A         Tầng: 12    Căn hộ số: 10 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 Diện …

Chi tiết »

A-12-25

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12-25 Block: A         Tầng: 12    Căn hộ số: 25 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-16-29

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-16-29 Block: A         Tầng: 16    Căn hộ số: 29 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 80.22 m2 Diện …

Chi tiết »

A-12A-20

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12A-20 Block: A         Tầng: 12A    Căn hộ số: 20 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 …

Chi tiết »

A-16-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-16-16 Block: A         Tầng: 16    Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 Diện …

Chi tiết »