Trang chủ / Uncategorized (page 30)

Uncategorized

C-17-14

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-14 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 14 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-13

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-13 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 13 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-11

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-11 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 11 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-10

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-10 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 10 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-09

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-09 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 09 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-08

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-08 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 08 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-07

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-07 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 07 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-06

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-06 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 06 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-05

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-05 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 05 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-04

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-04 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 04 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »