Trang chủ / Uncategorized (page 30)

Uncategorized

C-14-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-14-15 Block:C                       Tầng: 14                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12A-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12A-28 Block:C                       Tầng: 12A                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12A-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12A-24 Block:C                       Tầng: 12A                 Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12A-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12A-27 Block:C                       Tầng: 12A                 Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12A-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12A-19 Block:C                       Tầng: 12A                 Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12A-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12A-16 Block:C                       Tầng: 12A                 Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12A-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12A-15 Block:C                       Tầng: 12A                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-28 Block:C                       Tầng: 12                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-27 Block:C                       Tầng: 12                 Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-24 Block:C                       Tầng: 12                   Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »