Trang chủ / Uncategorized (page 28)

Uncategorized

C-17-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-16 Block:C                       Tầng: 17                Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-15 Block:C                       Tầng: 17                Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-28 Block:C                       Tầng: 16                Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-27 Block:C                       Tầng: 16                Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-24 Block:C                       Tầng: 16                  Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-19 Block:C                       Tầng: 16                Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-16 Block:C                       Tầng: 16                  Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-15 Block:C                       Tầng: 16                Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-15-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-15-28 Block:C                       Tầng: 15                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-15-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-15-27 Block:C                       Tầng: 15                 Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »