Trang chủ / Uncategorized (page 40)

Uncategorized

C-17-06

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-06 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 06 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-05

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-05 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 05 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-04

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-04 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 04 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-03

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-03 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 03 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-17-02

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-17-02 Block:C                       Tầng: 17                 Căn hộ số: 02 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-30

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-30 Block:C                       Tầng: 16                 Căn hộ số: 30 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-29

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-29 Block:C                       Tầng: 16                 Căn hộ số: 29 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-26

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-26 Block:C                       Tầng: 16                 Căn hộ số: 26 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-25

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-25 Block:C                       Tầng: 16                 Căn hộ số: 25 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-16-23

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-16-23 Block:C                       Tầng: 16                 Căn hộ số: 23 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »