Trang chủ / Uncategorized (page 60)

Uncategorized

B-11-13

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-11-13 Block:B                       Tầng:11                  Căn hộ số:13 Diện tích sàn xây dựng căn …

Chi tiết »

B-11-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-11-16 Block:B                       Tầng:11                  Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-11-17

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-11-17 Block:B                       Tầng:11                  Căn hộ số: 17 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-11-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-11-24 Block:B                       Tầng:11                  Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-11-25

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-11-25 Block:B                       Tầng:11                  Căn hộ số: 25 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-12-13

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-12-13 Block:B                       Tầng:12                  Căn hộ số: 13 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-12-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-12-16 Block:B                       Tầng:12                  Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-12-17

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-12-17 Block:B                       Tầng:12                  Căn hộ số: 17 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-12-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-12-24 Block:B                       Tầng:12                  Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

B-12-25

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:B-12-25 Block:B                       Tầng:12                  Căn hộ số: 25 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »