Trang chủ / Uncategorized (page 50)

Uncategorized

C-12-18

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-18 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 18 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-17

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-17 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 17 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-14

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-14 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 14 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-13

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-13 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 13 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-11

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-11 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 11 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-10

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-10 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 10 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-09

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-09 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 09 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-08

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-08 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 08 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-07

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-07 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 07 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »

C-12-06

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-06 Block:C                       Tầng: 12                  Căn hộ số: 06 Diện tích sàn xây …

Chi tiết »