Trang chủ / Uncategorized (page 29)

Uncategorized

C-15-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-15-24 Block:C                       Tầng: 15                 Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-15-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-15-19 Block:C                       Tầng: 15                 Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-15-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-15-16 Block:C                       Tầng: 15                 Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-15-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-15-15 Block:C                       Tầng: 15                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-14-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-14-28 Block:C                       Tầng: 14                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-14-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-14-27 Block:C                       Tầng: 14                 Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-14-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-14-24 Block:C                       Tầng: 14                 Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-14-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-14-19 Block:C                       Tầng: 14                 Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-14-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-14-16 Block:C                       Tầng: 14                 Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-14-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-14-15 Block:C                       Tầng: 14                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »