Trang chủ / Uncategorized (page 31)

Uncategorized

C-12-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-16 Block:C                       Tầng: 12                 Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-12-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-12-15 Block:C                       Tầng: 12                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-11-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-11-27 Block:C                       Tầng: 11                 Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-11-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-11-28 Block:C                       Tầng: 11                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-11-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-11-24 Block:C                       Tầng: 11                 Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-11-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-11-19 Block:C                       Tầng: 11                 Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-11-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-11-15 Block:C                       Tầng: 11                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-10-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-10-28 Block:C                       Tầng: 10                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-10-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-10-27 Block:C                       Tầng: 10                 Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-10-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-10-24 Block:C                       Tầng: 10                 Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »