Trang chủ / Uncategorized (page 32)

Uncategorized

C-10-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-10-19 Block:C                       Tầng: 10                 Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-10-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-10-16 Block:C                       Tầng: 10                 Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-10-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-10-15 Block:C                       Tầng: 10                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-09-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-09-28 Block:C                       Tầng: 09                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-09-27

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-09-27 Block:C                       Tầng: 09                 Căn hộ số: 27 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-09-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-09-24 Block:C                       Tầng: 09                 Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-09-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-09-19 Block:C                       Tầng: 09                 Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-09-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-09-16 Block:C                       Tầng: 09                 Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-09-15

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-09-15 Block:C                       Tầng: 09                 Căn hộ số: 15 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »

C-08-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ:C-08-28 Block:C                       Tầng: 08                 Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng …

Chi tiết »