Trang chủ / Uncategorized (page 2)

Uncategorized

A-12A-29

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12A-29 Block: A        Tầng: 12A    Căn hộ số: 29 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 80.22 m2 …

Chi tiết »

A-15-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-15-28 Block: A        Tầng: 15    Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-19-26

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-19-26 Block: A        Tầng: 19    Căn hộ số: 26 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-10-20

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-10-20 Block: A        Tầng: 10    Căn hộ số: 20 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 …

Chi tiết »

A-14-24

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-14-24 Block: A        Tầng: 14    Căn hộ số: 24 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-15-09

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-15-09 Block: A        Tầng: 15    Căn hộ số: 09 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 …

Chi tiết »

A-11-03

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-03 Block: A        Tầng: 11    Căn hộ số: 03 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-17-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-16 Block: A        Tầng: 17    Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 …

Chi tiết »

A-10-01

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-10-01 Block: A        Tầng: 10    Căn hộ số: 01 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

C-19-16

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: C-19-16 Block: C         Tầng: 19    Căn hộ số: 16 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 73.15 m2 …

Chi tiết »