Trang chủ / Uncategorized (page 4)

Uncategorized

A-16-23

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-16-23 Block: A         Tầng: 16    Căn hộ số: 23 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-14-25

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-14-25 Block: A         Tầng: 14    Căn hộ số: 25 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-15-03

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-15-03 Block: A         Tầng: 15    Căn hộ số: 03 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-14-04

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-14-04 Block: A         Tầng: 14    Căn hộ số: 04 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-11-22

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-22 Block: A         Tầng: 11    Căn hộ số: 22 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-17-18

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-17-18 Block: A         Tầng: 17    Căn hộ số: 18 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

A-09-23

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-09-23 Block: A         Tầng: 09    Căn hộ số: 23 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-10-26

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-10-26 Block: A         Tầng: 10    Căn hộ số: 26 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-14-19

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-14-19 Block: A         Tầng: 14    Căn hộ số: 19 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

A-19-10

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-19-10 Block: A         Tầng: 19    Căn hộ số: 10 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »