Trang chủ / Uncategorized (page 5)

Uncategorized

A-14-06

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-14-06 Block: A         Tầng: 14    Căn hộ số: 06 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-15-18

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-15-18 Block: A         Tầng: 15    Căn hộ số: 18 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

A-11-18

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-18 Block: A         Tầng: 11    Căn hộ số: 18 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 …

Chi tiết »

A-16-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-16-28 Block: A         Tầng: 16     Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 …

Chi tiết »

A-11-17

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-11-17 Block: A         Tầng: 11     Căn hộ số: 17 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 …

Chi tiết »

A-19-03

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-19-03 Block: A         Tầng: 19     Căn hộ số: 03 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-18-03

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-03 Block: A         Tầng: 18     Căn hộ số: 03 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »

A-18-07

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-18-07 Block: A         Tầng: 18     Căn hộ số: 07 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 60.88 m2 Diện …

Chi tiết »

A-10-09

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-10-09 Block: A         Tầng: 10     Căn hộ số: 09 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 70.00 m2 Diện …

Chi tiết »

A-12A-28

Dự án:  GREEN RIVER APARTMENT Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long Loại nhà ở: Căn hộ chung cư Mã số căn hộ: A-12A-28 Block: A         Tầng: 12A     Căn hộ số: 28 Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 65.44 m2 Diện …

Chi tiết »