A-05-07

  • Loại nhà ở : căn hộ chung cư
  • Căn hộ số :  7                            Tầng : 5                 Block : A
  • Diện tích sàn xây dựng căn hộ : 70.00 m2
  • Diện tích sử dụng căn hộ : 65.31 m2
  • Hợp đồng số :
  • Trang thái :

Xem thêm

NGUYỄN VĂN TÙNG Phó Tổng Giám đốc Điện thoại: 0903809767 Email: tungkts92@yahoo.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *